KRANTENKOPPEN: DRASTISCHE PRIJSDALING GRONDSTOFFEN >> FEITEN EN FABELS

HOUTPRIJZEN

KRANTENKOPPEN: DRASTISCHE PRIJSDALING GRONDSTOFFEN >> FEITEN EN FABELS

In de ochtend van 22 juni verschenen er in 2 dagbladen artikelen die aangeven dat de prijs van houtachtige producten weer op z’n retour zou zijn. Omdat ook veel klanten deze berichten in de krant lezen, hierbij een korte uitleg over wat er gaande is en waarom onze inkoopprijs verhogingen wél terecht zijn. (Lees via deze link het officiële persbericht van de Koninklijke VVNH)

De berichten komen voort uit het feit dat de Amerikaanse beurzen voor constructiehout (daar bestaat een beursnotering voor hout, heel anders dan in Europa) nu al een paar weken omlaag beweegt. Die beurs is van een basisniveau rond de 300 dollar gestegen naar 1700 dollar en nu weer gedaald naar net onder de 1000 dollar (wat nog steeds 3x zoveel is als de oorspronkelijke prijs). 

De praktijk in Europa is nog heel anders dan de beursbeweging in Amerika. We worden nog elke dag geconfronteerd met prijsstijgingen van leveranciers en wij hebben nog geen enkel signaal van stabilisatie of zelfs prijsdaling.

Er wordt in Europa uiteraard met een schuin oog gekeken naar de indexen op de Amerikaanse beurzen, het betreft een daling vanuit een extreem hoog niveau, nog steeds zitten de tarieven daar ruim boven de Europese niveaus. In de praktijk reageren de marktprijzen in Europa en Amerika zeker niet gelijktijdig, en ook niet in dezelfde snelheid. Langere termijn zijn de Europese marktprijzen veel vlakker dan die in Amerika.

In Europa is er nog steeds een rally gaande op zoek naar voldoende aanvoer en beschikbaarheid. Beschikbaarheid is helaas nog steeds niet voldoende en lang niet op orde in verhouding tot de marktvraag. Je zou de vraag kunnen stellen of de marktvraag iets gaat afvlakken als gevolg van de zeer hoge houtprijzen, of dat de marktvraag wat afneemt door het loslaten van de Corona restricties (consumenten gaan waarschijnlijk weer meer aan reizen en andere consumptie geld uitgeven, wat dus niet in- en om huis wordt besteed). Momenteel zijn er buiten de Amerikaanse beurzen geen signalen die wijzen op een kentering. Wel praat iedereen elkaar na, en allemaal gericht op mogelijke kentering. Maar zoals gezegd: voor ons in Europa is er nog niets gewijzigd, er is te weinig beschikbaar en de prijzen blijven maar stijgen.

Als al mocht blijken dat het prijsplafond bereikt is dan zal dit slechts langzaam leiden tot prijsstabilisatie, of eventueel daling aan inkoopkant. We werken qua aanvoer uiteraard zoveel mogelijk verder vooruit (een aantal maanden) om beschikbaarheid zo goed mogelijk te garanderen. Wat sowieso betekent dat er veel volumes op hoge inkoopprijzen gaat binnenkomen. De situatie in zowel naaldhout als plaat is dat er nog altijd teruglopende voorraden zijn, en nog steeds toenemende afzet. Dit verschil bijbenen met aanvoer lukt nog steeds niet, alle producenten zitten vol en kunnen geen m3 méér leveren dan toegezegd. En dit is precies wat nu nog gaande is in de markt met dus nog steeds opwaartse prijsdruk tot gevolg.

Wat wel snel kan veranderen is het speculatieve gedrag in de markt. Het motief om alles te kopen wat er te koop is, omdat de prijzen tóch stijgen, zal minder worden op basis van deze berichten en de angst dat het mogelijk gaat wijzigen. Dit zal invloed hebben op de vraag en mogelijk zal daardoor de beschikbaarheid weer iets verbeteren. En dat is hard nodig omdat we nog steeds (flink) achterlopen en op veel plaatsen te lage voorraden hebben.

Dus wat de schrijvers van deze artikelen beschrijven is in ieder geval bij ons in Europa niet de waarheid. Wij hebben op dit moment geen enkel signaal of informatie die wijst op een kentering van de prijstrend. Maar uiteraard zitten we er bovenop en zullen we snel schakelen en informeren als het wel gaat gebeuren.